EDUCACIÓN EDELVIVES

Lic_LITE El Fet religiós 1r ESO FITA

MATERIAL DE L'ALUMNAT
Aquest material és vàlid per a: Catalunya, Illes Balears
Edició digital

Una fita és un senyal que ens orienta en el recorregut d’un camí. A l’etapa de secundària, doncs, atenent a les característiques pròpies de l’edat dels alumnes, pretenem aprofundir en les fites que les tradicions religioses i, en especial, el cristianisme, ofereixen a totes les persones en el seu camí de recerca de sentit i de felicitat. Aquestes fites permeten raonar la dimensió espiritual i religiosa comuna a tota persona i endinsar-s’hi a partir de la pròpia experiència. Van desvetllant interrogants que poden orientar en el camí de la vida.

Baula
1r ESO / Secundària
Religió
ISBN/EAN: 9788447927081
Codi d'article: 120578