Pas a pas

Pas a pas. Quadern 2. Nivell 1

MATERIAL DE L'ALUMNAT
Aquest material és vàlid per a: Catalunya, Illes Balears
Edició impresa

Quadern de matemàtiques amb activitats d'identificació, associcació, discriminació, resolució de trajectòries, comprensió de codis, interpretació de claus, lectura de pictogrames i creativitat.                                                                   

Contingut:

Molts/pocs, igual que; nombres: 1 i 2, associació quantitat-nombre; ple/buit; alt/baix, cap a un costat, davant/darrere,  davant/darrere, laberint; figures geomètriques; associació símbol-quantitat, associació símbol-quantitat-color, correspondències: un-un, correspondències: quantitat-nombre, sèries, lectura de sèries, diferent.

Baula
Pas a pas
3 anys / Infantil
Lògica matemàtica
ISBN/EAN: 9788447941537
Codi d'article: 171731

Altres articles del mateix projecte