Pas a pas

Pas a pas. Quadern 3. Nivell 1

MATERIAL DE L'ALUMNAT
Aquest material és vàlid per a: Catalunya, Illes Balears
Edició impresa

Quadern de matemàtiques amb activitats d'identificació, associcació, discriminació, resolució de trajectòries, comprensió de codis, interpretació de claus, lectura de pictogrames i creativitat.                                                                   

Contingut:                                                                         

Igual que; nombres de l'1 al 3, associació quantitat-nombre, ordinals; gran/mitjà/petit, llarg/curt; a sobre/a sota, cap a un costat/cap a l'altre costat, laberint; figures geomètriques; associació símbol-quantitat, associació símbol-quantitat-color, correspondències: quantitat,  correspondències: quantitat-nombre, correspondències: mides, igual/diferent.

Baula
Pas a pas
3 anys / Infantil
Lògica matemàtica
ISBN/EAN: 9788447941544
Codi d'article: 171732

Altres articles del mateix projecte