Pas a pas

Pas a pas. Quadern 6. Nivell 2

MATERIAL DE L'ALUMNAT
Aquest material és vàlid per a: Catalunya, Illes Balears
Edició impresa

Quadern de matemàtiques amb activitats d'identificació, associcació, discriminació, resolució de trajectòries, comprensió de codis, interpretació de claus, lectura de pictogrames i creativitat.                                                                   

Contingut:                                                                                   

Tants com, igual que, parell; nombres 5 i 6, associació quantitat-nombre, ordre numèric, sèrie numèrica; descomposició del 4, 5 i 6, interpretació signes (=) i (+), mateixa suma en horitzontal i vertical, càlcul de valors; més gran/més petit, més prim, més alt/més baix, més temps, començant; al voltant, assegut, estirat, entre,  direcció, laberint; correspondències, sèries, igual/diferent, causa-efecte, síntesi.       

Baula
Pas a pas
4 anys / Infantil
Lògica matemàtica
ISBN/EAN: 9788447941575
Codi d'article: 171735

Altres articles del mateix projecte