Pas a pas

Pas a pas. Quadern 7. Nivell 3

MATERIAL DE L'ALUMNAT
Aquest material és vàlid per a: Catalunya, Illes Balears
Edició impresa

Quadern de matemàtiques amb activitats d'identificació, associcació, discriminació, resolució de trajectòries, comprensió de codis, interpretació de claus, lectura de pictogrames i creativitat.                                                                   

Contingut:                                                                                             

Parell, ordenació de quantitats, menys; nombre 7,associació quantitat-nombre, anterior/posterior, sèrie numèrica; composició numèrica, descomposició del 7, interpretació de signes, iniciació a la resta, càlcul de valors; tan gran com, més pesat que, tan curt com/tan llarg com, abans; cap a un costat / cap a l'altre costat, entre, posicions, cantonada, centre, amunt, però no el que hi ha més amunt, laberint; figures geomètriques, cub, esfera, simetria, fons-figura; associació mida-color, associació nombre-color, associació quantitat-nombre-color, classificació, sèries, taula doble entrada, igual/diferent.            

Baula
Pas a pas
5 anys / Infantil
Lògica matemàtica
ISBN/EAN: 9788447941582
Codi d'article: 171736

Altres articles del mateix projecte