ACTUALITAT


Grupo Edelvives guardonat amb el Premi QIA en innovació educativa

29 novembre 2021

El passat dijous, l’Asociación nacional de centros Promotores de Excelencia (CEX) va lliurar a Madrid els premis QIA (Quality Innovation Award), en la fase nacional.