ACTUALITAT


Jordi Corominas: «Simplifiquem els processos d’avaluació i de planificació de classes»

30 maig 2022

Grupo Edelvives i Additio s’uneixen amb altres marques tecnològiques capdavanteres per ofererir a la comunitat educativa una proposta digital personalitzada

Davant de les noves necessitats de formació de l’alumnat per l’avenç de la tecnologia, neix Iceberg. És la proposta digital que Grupo Edelvives posa a disposició dels centres educatius, juntament amb Matific, Additio, Genially i Edpuzzle, que tindrà la senzillesa com a marca d’identitat.

Jordi Corominas, CEO d’Additio, ha parlat amb nosaltres i ens ha explicat els avantatges d’Additio, com a part integrant d’Iceberg, per als docents.

De quina manera Additio pot ajudar un docent en la seva gestió diària de l’aula?
Additio ajuda els docents a millorar i simplificar tot el procés d’avaluació, gestió i planificació de les classes, estalviant-los temps en totes les gestions diàries de l’aula. La plataforma facilita especialment l’avaluació competencial i formativa als docents i, també, la programació i planificació de les classes, entre les més de cent cinquanta funcionalitats que té disponibles.

Entre totes aquestes funcionalitats, les més utilitzades en la gestió diària pels docents són el quadern d’avaluació, el registre de l’assistència i incidències, el planificador de classes, el creador d’unitats didàctiques, les rúbriques, els informes personalitzats i butlletins de notes, el creador d’exàmens online i la gestió de l’horari de classes.

A més, Additio està totalment integrat amb les principals plataformes educatives (Google Classroom, Microsoft Teams i Moodle), cosa que permet als docents que fan servir aquests entorns treballar de manera conjunta amb Additio, mitjançant la importació i l’exportació d’alumnes, activitats i avaluacions entre les dues plataformes, amb un sol clic.

És fàcil fer l’avaluació competencial amb Additio?
Additio permet vincular les activitats de classe amb els principals elements del currículum: criteris d’avaluació, competències específiques, competències clau, etc., tant pel que fa a la fase de programació de classes com en la d’avaluació. Un cop fet això, el docent només ha d’avaluar el treball de cada alumne o alumna en aquestes activitats, ja sigui amb un valor numèric, una escala de valors o una rúbrica. Després d’això... màgia! Additio calcula i mostra de manera automàtica el desenvolupament de cada competència de manera individual i grupal, mitjançant la creació d’una diana d’avaluació en la qual es pot veure el progrés de cada alumne respecte de la mitjana del grup.

Aquesta funcionalitat permet als docents fer una avaluació per competències segons la normativa legal vigent, d’una manera fàcil, ràpida i automàtica. A més, totes les dades estan sempre llestes per compartir amb les famílies i l’alumnat, el seguiment en tutories o per a qualsevol inspecció o auditoria.

Com s’intergra Additio amb les plataformes de les comunitats autònomes com ara Séneca?
La integració d’Additio amb les plataformes oficials de les comunitats autònomes permet importar tot l’alumnat d’una manera fàcil i ràpida per mitjà d’un únic arxiu. Els docents poden descarregar aquest arxiu des de la plataforma oficial i pujar-lo després a Additio per importar de manera automàtica tot l’alumnat. En menys d’un minut ho tindran tot preparat per començar a treballar.
En el cas de Séneca, Additio a més genera el fitxer d’avaluació perquè el puguin pujar al final del trimestre quan es tanquen les avaluacions. Així de fàcil!


Hi ha una pregunta que es faran tots els docents: es pot fer servir amb qualsevol tipus de projecte educatiu?
Bona pregunta! La resposta és: sí!

Additio s’adapta a qualsevol tipus de projecte educatiu gràcies a la flexibilitat que té, de manera que permet als docents personalitzar la plataforma segons les necessitats que tinguin. Per exemple, l’avaluació pot configurar-se per trimestres, per semestres, per projectes, per mòduls, per unitats... I, de la mateixa manera, l’assistència i la planificació acadèmica, de manera que es dona la possibilitat al docent d’adaptar Additio a qualsevol tipus de projecte educatiu. També les competències, el seguiment, els butlletins, les activitats...

Tant és així que Additio ja es fa sevir en centres educatius de tipologies molt diferents: escoles, instituts, llars d’infants, centres de formació professional, acadèmies, universitats... i a més de setanta països de tot el món. Sigui quin sigui el projecte, Additio hi encaixa!

Grupo Edelvives és un grup editorial líder en tecnologia educativa. De quina manera Additio enriquirà els seus projectes educatius?
Additio els enriquirà aportant la millor tecnologia en el camp de l’avaluació i de la planificació acadèmica, tot de manera integrada dins de la plataforma de continguts digitals de Grupo Edelvives i, a més, s’hi podrà accedir des de les diferents plataformes mòbils: Android, iOS i Chromebook.

Per què heu apostat per unir-vos amb Grupo Edelvives i oferir un servei educatiu al costat de Genially, Edupuzzle i Matific?
L’aposta és clara, Additio vol ser sempre al costat del docent, oferint-li les millors eines per facilitar-ne el dia a dia i per aconseguir l’èxit de l’alumnat. En aquest sentit, la col·laboració amb Grupo Edelvives ens permet arribar a més docents i garantir que els oferim el millor ecosistema de solucions educatives conjuntament amb Genially, Edupuzzle i Matific.

Per aquest motiu, vam apostar per unir-nos a aquest projecte amb la certesa que ens ajudaria a aconseguir que tots els docents tinguessin les millors eines per al seu dia a dia.

Gràcies a Grupo Edelvives per fer-ho possible!