ACTUALITAT


José Encuentra: «Es pot aprendre matemàtiques jugant i sense pressió»

29 juny 2022

Grupo Edelvives i Matific, juntament amb altres empreses destacades del sector educatiu, s’uneixen per oferir una proposta digital personalitzada.

La societat està canviant i demana professionals amb destreses relacionades amb el camp tecnològic. En el món educatiu, alumnat i professorat estan treballant per assolir aquestes capacitats; uns per poder impartir classes amb més possibilitats i els altres, per tenir eines que els facilitin l’aprenentatge i els habilitin per poder adoptar les maneres de treballar que actualment són necessàries.

La proposta d’Iceberg oferta per Grupo Edelvives, Matific, Edpuzzle, Genially i Additio dota el docent d’un entorn virtual en el qual la senzillesa n’és clau.

José Encuentra, Head of Sales EU South, ens explica com és Matific i què ofereix.

1. «Matemàtiques» és una simple paraula que espanta a una gran quantitat d’estudiants. És possible fer que les matemàtiques siguin estimades per l’alumnat?
Evidentment. Gràcies a Matific, els alumnes deixen de tenir por de les matemàtiques. Tenen menys frustració i ansietat perquè aprenen jugant i sense pressió. Treballen sobre un escenari que per a ells és molt atractiu, amb un avatar que podran personalitzar al seu gust. Matific conté més de dues mil cinc-centes activitats gamificades, en un entorn divertit i estimulant.

2. És fàcil l’ús de Matífic per als docents, tenint en compte que n’hi ha que adopten la codocència, fins i tot amb llengües diferents?
Una de les grans virtuts de Matific n’és, precisament, la flexibilitat, i que resulta molt intuïtiu. El docent podrà programar la seva classe al ritme que vulgui i podrà compartir-la amb els docents amb qui col·labori a cop de clic. A més, podrà posar a cada estudiant el seu idioma particular, si ho creu necessari o convenient.

3. Quins avantatges té per a l’alumnat treballar amb Matific? I per al professorat? Per què també és interessant per a les famílies?
L’alumnat té molts avantatges perquè fomenta l’autoaprenentatge i aprèn sense adonar-se’n mitjançant l’assaig-error.
Per al professorat també té molts avantatges perquè té a la seva disposició una eina fantàstica amb la qual, a més d’aconseguir augmentar la motivació dels seus estudiants, pot programar el curs sencer i atendre la diversitat dins de l’aula. I tot això sense que costi gens, perquè es pugui centrar en els informes d’avaluació.
Per altra banda, les famílies poden participar en l’aprenentatge dels seus fills i filles, si així ho decideixen els docents.


4. Grupo Edelvives és líder en tecnologia educativa dins del sector editorial. De quina manera Matific enriquirà els seus projectes educatius?

Matific enriqueix per si sola la manera de donar classe de matemàtiques, tant dins com fora de l’aula, de manera que ajudarà Grupo Edelvives a posicionar-se millor, augmentant la motivació de l’alumnat i millorant-ne els resultats.

5. Per què heu apostat per unir-vos amb Grupo Edelvives i oferir un servei educatiu juntament amb Genially, Edpuzzle i Additio?

A Matific entenem que qualsevol aliança és bona, i per què no unir-nos amb les millors eines per donar un servei integral i més complet? Aquesta és una petició que els centres educatius cada vegada fan més.