ACTUALITAT


La col·lecció Ala Delta es renova

4 maig 2022

Baula renova el disseny i imatge d’una de les seves col·leccions més emblemàtiques, i hi afegeix una nova sèrie

La col·lecció Ala Delta porta molt recorregut a l’esquena. Són trenta-cinc anys fomentant la lectura amb obres en consonància amb les necessitats i els gustos de la societat en cada moment. Amb la maduresa adquirida, aquesta col·lecció transforma la seva imatge. D’aquesta manera, Ala Delta renova el seu compromís amb l’educació literària que afavoreix la capacitat comunicativa, la sensibilitat artística i el desenvolupament de l’esperit crític.

Ala Delta es va concebre per oferir literatura des dels sis fins als dotze anys. Així es van establir tres sèries, cadascuna de les quals correspon a una franja d’edat. La Sèrie Roja ofereix literatura als primers lectors entre sis i vuit anys. La Sèrie Blava està dirigida als nens i nenes de vuit a deu anys. Per últim, la Sèrie Verda respon a les inquietuds dels preadolescents entre deu i dotze anys.

Amb aquest bagatge a l’esquena, Editorial Baula ha creat una nova sèrie d’Ala Delta amb la finalitat que sigui un primer pas cap a la lectura: la Sèrie Taronja. Està dirigida a prelectors de quatre i cinc anys, un públic que té peculiaritats especials, cosa que ha ha motivat la creació d’aquesta nova sèrie. S’ha decidit que tingui un format quadrat, i que la lletra pugui ser majúscula, lligada o d’impremta. Per altra banda, les il·lustracions alegres i coloristes són una part fonamental dels relats. Aquesta sèrie s’ha inaugurat amb tres títols: El mestre Batuta, Toc-toc i La casa nova.

A més, hi ha hagut altres canvis a la col·lecció, com ara el de la renovació de l’estètica. El nou disseny, molt més actual, subratlla la singularitat de cada títol. Una altra novetat és que a la coberta hi haurà identificat el gènere de l’obra: narrativa, teatre, poesia... Quan s’escaigui, també s’hi indicarà si forma part d’una subsèrie, és a dir, si hi ha diversos títols protagonitzats per un personatge determinat. També s’hi indicarà si l’obra en qüestió ha estat premiada.

Per saber de manera fàcil els continguts temàtics que es tracten a cada obra, a la quarta de coberta de cada llibre hi haurà una petita llegenda amb icones representatives.

Aquesta nova etapa s'inicia amb aquestes novetats a la Sèrie Roja: La maleta del vell Pigat i Bons amics; a la sèrie Blava: Mar de lletres i El bandit i les bessones Mataquín, i a la Sèrie Verda: El País de les Coses Impossibles i L’equip de les noies.