ACTUALITAT | EDELVIVES INFANTIL


Incorporar el joc a l’aula: un repte per a l’escola

30 octubre 2017

És evident que la incorporació del joc a la dinàmica quotidiana de l’aula respon a una valoració d’allò que és lúdic com a font de realització personal i de salut física i mental. L’escola ha de proporcionar a l’infant experiències positives que en consolidin la confiança, que en despertin la curiositat i afavoreixin l’exploració i investigació cap a la construcció del seu propi pensament. I, quina millor eina que el joc?

Llegir més