Cal.ligrafia Infantil i Primària

QUADERNS DE CAL·LIGRAFIA

De lletra a lletra és una col·lecció de quaderns que tenen com a objectiu treballar la cal·ligrafia en lletra de pal i la identificació so-grafia.

Lletres és un material didàctic que consta de sis quaderns. Aquests quaderns han estat elaborats amb l’objectiu de cobrir la necessitat que té l’escola d’assegurar que l’alumnat del Cicle Inicial assoleixi uns hàbits correctes en l’execució gràfica de les grafies de la llengua, l’establiment de lligams entre grafies, la separació de paraules...

MATERIALS DEL PROJECTE