Competencies bàsiques

QUADERNS DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Aquest material per a Educació Primària i ESO permet treballar, a través del desglossament curricular, les competències bàsiques durant el curs.

Els quaderns estan dissenyats perquè l’alumnat aprengui gradualment els continguts que s’hi presenten.

MATERIALS DEL PROJECTE