COMUNICA'T   

Aquest material està pensat perquè l’alumnat de l’etapa d’Educació Infantil (3-5 anys) adquireixi l’aprenentatge de la lectoescriptura des d’un punt de vista constructivista.
El projecte s’inicia en lletra de pal, per la seva claredat i facilitat a l’hora de realitzar el traç.
En els darrers quaderns es combinen, en un primer moment, les dues tipologies de grafies, fins a arribar a la lletra lligada per respectar els diferents moments maduratius dels infants.

MATERIALS DEL PROJECTE