Dimensió Nuvària

DIMENSIÓ NUVÀRIA

Dimensió Nuvària és un projecte globalitzat pensat per al segon cicle d’Educació Infantil que:

  • Permet la construcció de l’aprenentatge per mitjà d’activitats motivadores i significatives. 
  • Fomenta la curiositat per mitjà d’experiències enriquidores.
  • Potencia la capacitat d’expressió per mitjà dels diversos llenguatges.
  • Afavoreix el respecte i la convivència pacífica per mitjà del coneixement.
  • Promou la participació de la família per mitjà d’estratègies creatives.

MATERIALS DEL PROJECTE