MatèriesL’alegria és l’eix vertebrador d’aquest projecte. La fonamentació es completa amb els principis bàsics que, en línia amb la nova legislació educativa, tenen un paper protagonista en la configuració dels materials: aprenentatge competencial, aprendre a aprendre, avaluació, competència digital, DUA i ciutadania activa. 

Més enllà d’una mera demostració d’adquisició de sabers, a FanFest l’alumnat haurà de demostrar la seva capacitat crítica, interpretativa i conciliadora per abordar diferents reptes d’aprenentatge als quals s’haurà d’enfrontar, tant pel que fa al contingut com per la manera triada de resoldre’ls.

Llengua catalana i literatura

Lengua castellana y literatura

Filosofia

Matemàtiques

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Història de la Filosofia