Grafomotricitat

QUADERNS DE GRAFOMOTRICITAT

Edició actualitzada dels quaderns de grafomotricitat per a segon cicle d'Eduacació Infantil.


Amb aquesta sèrie es busca recolzar, reforçar i consolidar els traços necessaris per iniciar-se en l'escriptura dels nombres i de les lletres, ja sigui en lletra de pal o en lletra lligada.

MATERIALS DEL PROJECTE