PLAY SMART

Aquests quaderns estan dissenyats per treballar destreses i habilitats.

Contenen activitats divertides (retallar, traçar, aparellar, dibuixar, unir…) que estimulen el raonament, el vocabulari i la creativitat, la concentració la psicomotricitat fina, la resolució de problemes, les aptituds socials, la presa de decisions, el sentit numèric, la introducció a les matemàtiques i les habilitats de prelectura.

PLAY SMART 3 ANYS


Entrenament cognitiu

Raonament lògic

Estimulació primerenca

Raonament numèric

Entrenament psicomotor

PLAY SMART 4 ANYS


Entrenament psicomotor

Raonament lògic

Estimulació primerenca

Entrenament cognitiu

Raonament numèric

PLAY SMART 5 ANYS


Entrenament psicomotor

Habilitats escolars

Entrenament cognitiu

Raonament numèric

Raonament lògic