Practica i aprèn

PRACTICA I APRÈN

El projecte Practica i Aprèn consta d'uns quaderns pensats perquè l'alumnat pugui asssolir les competències que demana el currículum.

Consta de cinc tipus de quaderns: Llengua catalana, Llengua castellana, Comprensió lectora, Matemàtiques i Medi natural i social.

Al web baula.com/ca/recursos/primaria hi trobareu: solucionaris, programacions, avaluacions, graelles d’avaluació, graelles d’avaluacions i competències, audicions (llengua catalana i llengua castellana) i fonamentació metodològica.

MATERIALS DEL PROJECTE