Quaderns de vacances

QUADERNS DE VACANCES

Quaderns dissenyats perquè l’alumnat d’Eduació Infantil i Primària respassi durant l’estiu els continguts apresos durant el curs, buscant la complicitat de l’infant, dins d’un plantejament pedagògic decididament sistemàtic.

MATERIALS DEL PROJECTE