Converteix
el teu centre en

Converteix el teu centre en STEAM REFERENCE SCHOOL

amb valor
afegit

amb valor afegit

Presentación visual

GO STEAM

Coneix el projecte

Baula Digital

Baula Digital

Next Robótica Edelvives

Suport tècnic

Suport tècnic
Normes d'higiene

GO KUBO!

Normes d'higiene

Recursos per al professorat

Infantil Primària ESO

PROJECTES GO STEAM
GO KUBO!

GO KUBO és la nova proposta editorial de Baula per desenvolupar el pensament computacional i la programació. Està dirigit a infants de segon cicle d'Educació Infantil.

GO KUBO t'ofereix:
 • Quadern de treball

 • Capsa GO KUBO

 • Capsa de KUBO Coding

MATERIAL DE L'ALUMNAT


Quadern de treball

Un quadern organtizat en 5 unitats de treball. S'hi deixarà evidència de la feina feta, tant des del punt de vista del pensament computacional com del de la iniciació a la programació.

A més, conté:
 • Adhesius

 • Encunyats

Quadern

Adhesius

Encunyats

MATERIAL D'AULA


Capsa KUBO CODING

Conté:

 • 1 tapet
 • 46 TagTiles®
 • 1 cable càrrega USB
 • Robot KUBO: cos i cap

Tapet

Amb l'escenari de la ciutat.

TagTiles®

Són les fitxes que es fan servir per controlar els moviments que Kubo ha de seguir.

Cable de càrrega USB

L'entrada de càrrega és al cos de Kubo.

Robot Kubo

Kubo funciona quan el cos i el cap s'uneixen.

Capsa GO KUBO

La capsa conté:

 • Tapets
:  5 tapets amb escenaris relacionats amb els continguts curriculars.
  Sobre aquests tapets el robot es desplaçarà segons els moviments programats.

  Tots els tapets seran lliurats en 4 peces de puzle gegant, que s'unixen fàcilment.
 • Làmines:  Amb les programacions proposades perquè els infants tinguin referència per treballar amb Kubo.

Tapets

Làmines

PLATAFORMA GO STEAMHi trobaràs tots els recursos per treure partit d’en Kubo. 
 
 • Fonamentació pedagògica. 
 • Tutorials d’ús i de programació. 
 • Unitat 0 per a la presentació d’en Kubo i el reconeixement dels TagTiles®. 
 • Seqüència de continguts i programació. 
 • Propostes didàctiques amb suggeriments metodològics i activitats complementàries. 
 • Unitats, tapets i làmines de programació per projectar. 
 • Obstacles per a cada tapet. 
 • Disfresses per personalitzar en Kubo segons el contingut de cada tapet. 
 • TagTiles® gegants per imprimir.

Proposta didáctica

Amb fonamentació, seqüenciació de continguts i desenvolupament didàctic de la unitat.

TagTiles®

En format gran, per treballar de manera manipulativa a l'aula.

Obstacles

Aquests descarregables els trobaràs en color i en blanc i negre. Tu tries!

Disfressa

Aquests descarregables els trobaràs en color i en blanc i negre. Tu tries!

Diploma