Converteix
el teu centre en

Converteix el teu centre en STEAM REFERENCE SCHOOL

amb valor
afegit

amb valor afegit

Suport tècnic

Suport tècnic
Tienda online

Baula Digital

Presentación visual

GO STEAM

Coneix el projecte

Edelvives Robotics

Edelvives Next Robotics

També en anglès

Normes d'higiene

GO KUBO!

Normes d'higiene

IMPRESIÓN 3D Next Steam Edelvives

Coneix el projecte Robòtica

Coneix el projecte																																												Impressió 3D

Coneix el projecte Impressió 3D

Recursos per al professorat

Infantil Primària ESO

PROJECTES GO STEAM


Com és aquest projecte?

El projecte Spike permet desenvolupar les habilitats STEAM amb els continguts de tecnologia, robòtica i programació perquè els teus i les teves alumnes protagonitzin la millora del seu futur. L'objectiu és oferir als alumnes una experiència maker per acostar-los a les vocacions STEAM.

Permet construir i programar robots amb LEGO Spike i fer servir un llenguatge de programació basat en Scratch a l'hora que desenvolupen les habilitats del segle XXI.

Tots els projectes es desenvolupen digitalment dins de la plataforma GO STEAM i segueixen la filosofia Design for change, que consta de 5 fases (Sent, Imagina, Actua, Evolua i Comparteix) que dota als projectes d'un important rerefons social i humanista amb la intenció de convertir els i les alumnes en professionals capaços de transformar el món.

Software de programació compatible amb App Store, Google Play, Windows Store i Chrome Web Store.


En aquest curs l'alumnat podrà construir:

  • El ballarí de break dance
  • Vehicle de repartiment
  • El doctor Peces

El ballarí de break dance

Vehicle de repartiment

El doctor Peces


Com és aquest projecte?

El projecte Spike permet desenvolupar les habilitats STEAM amb els continguts de tecnologia, robòtica i programació perquè els teus i les teves alumnes protagonitzin la millora del seu futur. L'objectiu és oferir als alumnes una experiència maker per acostar-los a les vocacions STEAM.

Permet construir i programar robots amb LEGO Spike i fer servir un llenguatge de programació basat en Scratch a l'hora que desenvolupen les habilitats del segle XXI.

Tots els projectes es desenvolupen digitalment dins de la plataforma GO STEAM i segueixen la filosofia Design for change, que consta de 5 fases (Sent, Imagina, Actua, Evolua i Comparteix) que dota als projectes d'un important rerefons social i humanista amb la intenció de convertir els i les alumnes en professionals capaços de transformar el món.

Software de programació compatible amb App Store, Google Play, Windows Store i Chrome Web Store.


En aquest curs l'alumnat podrà construir:

  • El braç robòtic
  • Robot en acció

El braç robòtic

Robot en acció