Converteix
el teu centre en

Converteix el teu centre en STEAM REFERENCE SCHOOL

amb valor
afegit

amb valor afegit

Suport tècnic

Suport tècnic
Tienda online

Baula Digital

Presentación visual

GO STEAM

Coneix el projecte

Edelvives Robotics

Edelvives Next Robotics

També en anglès

Normes d'higiene

GO KUBO!

Normes d'higiene

IMPRESIÓN 3D Next Steam Edelvives

Coneix el projecte Robòtica

Coneix el projecte																																												Impressió 3D

Coneix el projecte Impressió 3D

Recursos per al professorat

Infantil Primària ESO

PROJECTES GO STEAM

Com és aquest projecte?

GO KUBO és la nova proposta editorial de Baula per desenvolupar el pensament computacional i la programació. Està dirigit a infants de segon cicle d'Educació Infantil.

GO KUBO t'ofereix:
 • Quadern de treball

 • Capsa GO KUBO

 • Capsa de KUBO Coding

Quadern de treball

Un quadern organtizat en 5 unitats de treball. S'hi deixarà evidència de la feina feta, tant des del punt de vista del pensament computacional com del de la iniciació a la programació.

A més, conté:
 • Adhesius

 • Encunyats

Quadern

Quadern

Adhesius

Adhesius

Encunyats

Encunyats


Capsa GO KUBO

La capsa conté:

 • Tapets
: 5 tapets amb escenaris relacionats amb els continguts curriculars.
  Sobre aquests tapets el robot es desplaçarà segons els moviments programats.

  Tots els tapets seran lliurats en 4 peces de puzle gegant, que s'unixen fàcilment.
 • Làmines: Amb les programacions proposades perquè els infants tinguin referència per treballar amb Kubo.

Tapets

Làmines


Capsa KUBO CODING

Conté:

 • 1 tapet
 • 46 TagTiles®
 • 1 cable càrrega USB
 • Robot KUBO: cos i cap

Tapet

Amb l'escenari de la ciutat.

TagTiles®

Són les fitxes que es fan servir per controlar els moviments que Kubo ha de seguir.

Cable de càrrega USB

L'entrada de càrrega és al cos de Kubo.

Robot Kubo

Kubo funciona quan el cos i el cap s'uneixen.