PROJECTES
Proyectos
Gran oferta de projectes disponibles per a totes les etapes educatives.
Proyectos
SOM MAKER
Somos Maker
La proposta GO STEAM Baula està molt lligada a les bases que defineixen la cultura maker, de manera que es posa un èmfasi especial en la importància d'inculcar en l'alumnat actituds responsables i respectuoses.
Somos Maker
TU TRIES!
Tú eliges
L'ampli ventall de recursos i itineraris que es poden combinar permet triar el projecte que millor s'adapti a les necessitats de les aules.
Tú eliges
TU POTS!
Tú puedes
Treballar amb GO STEAM és fàcil. No cal ser un expert en STEAM per treballar amb els nostres projectes, n'hi ha prou amb la inquietud i l'interès per aquests temes.
Tú puedes
SOM FLEXIBLES
Somos flexibles
La presentació dels diferents projectes, en format imprès i en format digital, s’ajusta sense dificultat als interessos del centre.
Somos flexibles
AL TEU COSTAT
A tu lado
La nostra oferta inclou assessorament, formació i acompanyament per garantir-ne una implantació amb èxit.
A tu lado
VALOR AFEGIT
Els projectes GO STEAM es basen en el desenvolupament del treball en equip, de les habilitats comunicatives, de l'empatia... Per això, Baula ha volgut dotar l'acrònim STEAM de nous valors associats particularment amb les soft skills i els eixos competencials del saber fer i del saber ser.
S
SCIENCE SERVEI SOCIABILITAT SENSIBILITAT
T
TECHNOLOGY TOLERÀNCIA TALENT TEMPS
E
ENGINEERING EQUIP EMPATIA EXPRESSIVITAT
A
ARTS ADAPTABILITAT ASSERTIVITAT AGILITAT
M
MATHEMATICS MOTIVIACIÓ MULTICULTURALITAT MADURESA
GO GO GO
PLATAFORMA GO STEAM
BIBLIOTECA DE PROJECTES
Propostes elaborades de projectes concrets de robòtica, programació i impressió 3D.
BIBLIOTECA DE PROJECTES
CAIXA D'EINES
Tutorials per a l'ús de programes, guies didàctiques, rúbriques, tapets, manuals de muntatge...
CAIXA D'EINES
PERFIL DEL PROFESSORAT
Si vols dinamitzar les sessions STEAM, la plataforma és el teu espai. Aquest entorn de treball t'ajudarà a treure'ls el màxim profit, amb eines i funcionalitats específiques per projectar a la pissarra: vídeos, activitats, suggeriments metodològics... A més, podràs editar i programar tasques.
PERFIL DEL PROFESSORAT
PERFIL DE L'ALUMNAT
La plataforma també té un espai per als teus i les teves alumnes. Podran accedir al seu portafolis digital, on es guardaran les seves evidències d'aprenentatge i tindran accés a la biblioteca de projectes.
PERFIL DE L'ALUMNAT
GO KUBO!
GO KUBO!
NEXT 1.0
NEXT 1.0
CODING
EXPRESS
LEGO
CODING EXPRESS LEGO
close
close
SPIKE
SPIKE
NEXT 2.0
NEXT 2.0
LEGO
WeDo 2.0
LEGO WeDo 2.0
IMPRESSIÓ
3D
IMPRESIÓ 3D
close
close
SPIKE
SPIKE
LEGO
MINDSTORMS
LEGO MINDSTORMS
IMPRESSIÓ
3D
IMPRESSIÓ 3D
close
close