VIU LA EVOLUCIÓ

Cola puntos escamas puntos ojo puntos boca

ALUMNAT

Cuadernos del alumno

AULA

Contenedor de material de aula

PROFESSORAT

Paso a paso digital
Nivell 1
Quadern 1
Quadern 2
Quadern 3
Nivell 2
Quadern 4
Quadern 5
Quadern 6
Nivell 3
Quadern 7
Quadern 8
Quadern 9
Boquilla puntos pistones puntos pabellón
TARGETES DE QUANTITATS NIVELLS 1, 2 I 3
LÀMINES DE GRAFIES NIVELLS 1, 2 I 3
JOC: BINGO DE QUANTITATS NIVELL 1
JOC: DÒMINO NIVELL 2
GEOFORMES. NIVELLS 1, 2 I 3
JOC: MEMORY. NIVELL 3
TAULES DE DOBLE ENTRADA. NIVELLS 2 I 3
TARGETES DE SIMETRIA. NIVELLS 2 I 3
RECTA NUMÈRICA. NIVELLS 1, 2 I 3
corteza puntos pulpa puntos pipas
fuego puntos cuerpo puntos ventana puntos punta