Pas a pas

Pas a pas. Quadern 9. Nivell 3

MATERIAL DE L'ALUMNAT
Aquest material és vàlid per a: Catalunya, Illes Balears
Edició impresa

Quadern de matemàtiques amb activitats d'identificació, associcació, discriminació, resolució de trajectòries, comprensió de codis, interpretació de claus, lectura de pictogrames i creativitat.                                                                   

Contingut:                                                                 

Igual que, tants com, doble; associació quantitat-nombre, ordinals, penúltim; descomposició del 9 en tres sumands, sumes de tres sumands, iniciació a la resta sense minuend o subtrahend, càlcul de valors, càlcul mental, ordenació per mides, llarg, però no el més llarg/curt, però no el més curt, ordenació per alçària, dies de la setmana,mides naturals; dreta/esquerra, fila, sol, laberint; classificació, sèries, taula de doble entrada, causa-efecte, resolució diagrama.

Baula
Pas a pas
5 anys / Infantil
Lògica matemàtica
ISBN/EAN: 9788447941605
Codi d'article: 171738

Altres articles del mateix projecte