ACTUALITAT


Pedro Beneit Sierra: «Els recursos audiovisuals tenen un impacte més significatiu en l’aprenentatge»

9 juny 2022

Grupo Edelvives i Edpuzzle s’uneixen amb altres empreses capdavanteres del sector educatiu per oferir una proposta digital personalitzada.

La tecnologia ha arribat al món educatiu per quedar-se i cal que l’alumnat adquireixi competències i habilitats digitals. La proposta d’Iceberg que ofereixen Grupo Edelvives, Edpuzzle, Matific, Genially i Additio dota al docent d’un entorn virtual en el qual la clau és la senzillesa.

Pedro Beneit, Country Manager Edpuzzle España, com a participant a la proposta d’Iceberg, ens explica les singularitats d’Edpuzzle.

1. Us presenteu amb l’eslògan: «fes de qualsevol vídeo la teva lliçó». Per què creieu que un vídeo és la manera més idònia d’ensenyar un contingut?
El vídeo sempre ha estat un recurs didàctic molt potent, però en aquesta època que ens ha tocat viure hi ha una sèrie de circumstàncies que el fan imprescindible. Primer, perquè des del punt de vista neuroeducatiu hi ha nombrosos estudis que expliquen i demostren que els recursos audiovisuals i interactius tenen un impacte molt més significatiu a l’aprenentatge, ja que estimulen canals a través dels quals els éssers humans processem la informació. Segon, perquè la generació de l’alumnat actual (Z i Alpha) són els grans consumidors d’informació en format vídeo. És un entorn amb el qual ells se senten còmodes, per tant, és més fàcil apropar-s’hi i que se sentin atrets per allò que se’ls vol transmetre. Tercer, perquè l’entorn digital en què ens trobem, en el qual la competència digital del professorat ha millorat molt i les solucions digitals cada vegada s’enfoquen més en què l’ús sigui al més senzill possible, propicia un ús més gran de recursos com el vídeo.

A més, és un recurs excel·lent per donar resposta a la diversitat que hi ha en una aula, perquè l’alumnat pot visualitzar el contingut tantes vegades com calgui per comprendre el que se li vol transmetre i, en el cas d’Edpuzzle, es poden afegir subtítols als vídeos i, fins i tot, l’alumnat pot escriure en diferents formats: per escrit o mitjançant la veu.

2. Què feu per implicar l’alumnat en el procés d’aprenentatge?
Edpuzzle dona la possibilitat de convertir un vídeo en una lliçó interactiva, perquè incorpora preguntes al llarg del vídeo. Això permet que l’alumnat no tingui una actitud passiva, sinó que es mantingui atent i implicat en la visualització per poder respondre les preguntes que el professorat ha afegit al vídeo. A més, a la mateixa plataforma incorporem una opció en la qual els estudiants són els que generen una videolliçó enriquida amb preguntes que el professorat pot avaluar després de visionar els diferents projectes. Dit tot això, és una molt bona eina per impulsar les metodologies actives.

3. El fet que aquesta aplicació sigui interactiva, què aporta a l’alumnat?
Fonamentalment, aporta que l’alumnat sigui part activa del procés d’aprenentatge. A més, els estudiants poden conèixer la resposta correcta a la pregunta gràcies al feedback immediat que els dona Edpuzzle i, per tant, els en facilita la comprensió i l’adquisició de coneixements.


4. El docent, amb aquesta aplicació, pot conèixer el nombre de visualitzacions d’un contingut i, fins i tot, saber si l’alumne o l’alumna l’ha entès. Com és aquest procés i quins avantatges té per al professorat?

Forma part dels «superpoders» amb els quals dotem els professors i les professores per mitjà d’Edpuzzle. Poden saber qui ha visualitzat el vídeo i qui no ho ha fet, si s’ha visualitzat sencer o no, quines parts del vídeo han estat visualitzades diverses vegades, poden fer que l’alumnat no pugui avançar el vídeo bloquejant aquesta funció i, finalment, els permet incorporar preguntes al llarg del vídeo per comprovar el nivell de comprensió i adquisició dels coneixements que han volgut transmetre.

5. Dins del sector editorial, Grupo Edelvives és líder en tecnologia educativa. De quina manera els seus projectes educatius enriquiran Edpuzzle?
Definitivament, permetrà treure el màxim partit als continguts en format vídeo i gestionar, de manera segura i compartida, tots els recursos audiovisuals dels centres educatius que actualment fa servir el professorat de manera personal.

6. Per què heu apostat per unir-vos amb Grupo Edelvives i oferir un servei educatiu juntament amb Genially, Additio i Matific?
Considerem que la proposta digital de Grupo Edelvives, actualment, és la que s’adequa millor a les necessitats dels centres i per a Edpuzzle és una oportunitat el fet de poder formar part d’aquest projecte juntament amb altres solucions que també són capdavanteres respecte de la proposta de valor que ofereixen.